Make your own free website on Tripod.com

venban.gif

Así es Venezuela


altavoz_izq.gif ESCUCHAS AIRE VENEZOLANO....... altavoz_der.gif

d e p e n d e n c i a s   f e d e r a l e s

DATOS GENERALES

 

Capital:  Está integrada por un grupo de islas, cayos e islotes que no tienen asignada una capital específica.

 

constr01.gif  constr02.gif  constr03.gif  constr02.gif  constr01.gif

 

Las Dependencias Federales en Imágenes:

 

dep_fede01.jpg     dep_fede02.jpg     dep_fede03.jpg

 

dep_fede04.jpg     dep_fede05.jpg     dep_fede06.jpg     dep_fede07.jpg

 

dep_fede08.jpg     dep_fede09.jpg     dep_fede10.jpg      dep_fede11.jpg

 

dep_fede12.jpg     dep_fede13.jpg     dep_fede14.jpg     dep_fede15.jpg

 

dep_fede16.jpg     dep_fede17.jpg     dep_fede18.jpg     dep_fede19.jpg

 

dep_fede20.jpg     dep_fede21.jpg     dep_fede22.jpg     dep_fede23.jpg

 

dep_fede24.jpg     dep_fede25.jpg     dep_fede26.jpg     dep_fede27.jpg     dep_fede28.jpg

 

dep_fede29.jpg     dep_fede30.jpg     dep_fede31.jpg

 

dep_fede32.jpg     dep_fede33.jpg     dep_fede34.jpg     dep_fede35.jpg

 

dep_fede36.jpg     dep_fede37.jpg     dep_fede38.jpg     dep_fede39.jpg

 

dep_fede40.jpg     dep_fede41.jpg     dep_fede42.jpg

 

dep_fede43.jpg     dep_fede44.jpg     dep_fede45.jpg     dep_fede46.jpg

 

dep_fede47.jpg     dep_fede48.jpg     dep_fede49.jpg     dep_fede50.jpg

 

dep_fede51.jpg     dep_fede52.jpg     dep_fede53.jpg     dep_fede54.jpg

 

dep_fede55.jpg     dep_fede56.jpg     dep_fede57.jpg

 


Copyleft © 2004 Rafael José Jiménez

Actualización:  14/10/2004 05:12 p.m.